Čo znamená slúžiť iným a aký význam má starostlivosť o druhých?

 

Dnes si v kalendári pripomíname novozákonne  meno Marta, ktoré má hebrejský pôvod a biblický význam. Ako iste viete, Marta bola jedna z Lazárových sestier, ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych.  Vzkriesenie z mŕtvych je nepochybne jedným z najväčších biblických zázrakov, ktorý má veľmi vysoký duchovný význam. Tentokrát to však nie sú zázraky Ježiša, na ktoré by som chcela upriamiť pozornosť, hoci sú neodmysliteľnou súčasťou  ako biblických príbehov, tak aj našich životov, ale na príbeh Marty, ktorý je svedectvom lásky a nezištnej opatery o našich blížnych. 

 

Meno Marta symbolizuje gazdinku starajúcu sa o domácnosť. Ak si v duchu premietnem biblický príbeh Marty, ako prvé mi napadnú dva momenty. Prvým je  jej odvaha oponovať Ježišovi niekoľkými výčitkami o tom, že jeho skorší príchod, alebo jeho prítomnosť , mohla symbolizovať Lazárov život. Hoci Marta uverí v Ježiša ako Božieho syna jej pochybnosť sa prejaví ešte na jednom mieste a to vtedy, keď  po Ježišovom príkaze odvaliť kameň pripomína, že Lazar je mŕtvy už 4 dni. Tieto Martine slová môžu mnohým pripomínať postoj neveriaceho Tomáša, ktorý neuverí, pokiaľ neuvidí.  Pre mňa však nie je Martin postoj prejavom nedôvery či neistoty, ale lásky, ktorej prirodzeným prejavom je strach z neodvrátiteľnej straty  brata. Druhý moment súvisí s návštevou Ježiša v Martinom dome, kedy Marta ako správna gazdinka robí všetko preto, aby pohostila Ježiša. Martin príbeh tak nie je  zaujímavým iba z hľadiska jej bezpodmienečnej lásky k blížnemu, ale aj jej obetavosti. Starostlivosť o iných , resp. slúžiť iným je výsadou, darom, ktorého zmyslom nie je stať sa niekým či niečím ovládaný, ale porozumieť významu lásky a obetavosti. Z vlastnej skúsenosti viem, že ak niekto premýšľa nad podstatou slova gazdinka väčšinou opisuje obraz ženy, ktorá v domácnosti varí, upratuje, perie a žehlí len preto, aby bolo v domácnosti všetko v poriadku. Málokto si ale uvedomí, že slovo gazdina ukrýva v sebe hlbokú hodnotu, hodnotu toho, že častokrát zabúda na seba a na svoje potreby a záujmy iba preto, aby pre druhých urobila a  dožičila im všetko, čo potrebujú. Byť gazdinou častokrát znamená zabudnúť na seba iba preto, aby sme mohli začať myslieť na druhých. Slúžiť iným a starať sa o nich je požehnaním, ktoré si vyžaduje odvahu vzdať sa seba a lásku darovať a obetovať sa pre  druhého. A to neplatí iba pre ženy, gazdinky v domácnostiach, ale pre všetkých, pretože my všetci sme svojim spôsobom gazdinkami a gazdami buď vo svojich životoch , alebo v práci. Veď o čom inom svedčí príbeh Marty, ktorá sa venovala mnohým veciam až pochopila?  Ochota starať sa o iných a slúžiť im je obdivuhodnou  cnosťou , ktorá vyvoláva úctu. Preto ak si dnes pozriete kalendár a uvidíte v ňom meno Marta, nespomeňte si  iba na dátum 29.7., ale spomeňte si na seba a všetkých tých, ktorí každodenne pomáhajú druhým a ktorí sa stali gazdinami a gazdami. A ak vám niekto nabudúce povie, že ste gazdinka buďte na to hrdý! Aj to nás učí meno Marta.