Dobrovoľnícke centrum Samaria

+421 944 502 935
samaria.dobrovolnici@gmail.com
Podzámska č. 4, 920 01 Hlohovec, dobrovoľnícke centrum sa nachádza v priestoroch starej fary

Samaria Hlohovec

+421 911 13 28 28
samaria.centrum@gmail.com
Železničná č. 2, 92001 Hlohovec, sklad sa nachádza vedľa predajne Jednota, vchod je pod vonkajším schodiskom
každú stredu od 17:00 do 17:30, inak po tel. dohovore

Samaria Bratislava

+421 948 724 734
samaria.bratislava@gmail.com
Nevädzova č. 4 Bratislava, sklad sa nachádza vedľa Retra
každý štvrtok od 16:00 do 18:00 , inak po tel. dohovore