Kultúra vždy patrila medzi tie hodnoty, ktoré konštituovali identitu človeka. Kultúra vždy
zušľachťovala, edukovala a rozvíjala to, čo bolo na človeku ľudské. Každý z nás to pozná
z vlastnej skúsenosti. Navštevujeme rôzne divadelné predstavenia, umelecké galérie, múzejné
expozície a mnohé iné kultúrne pamiatky len preto, aby sme obohatili náš život o iný rozmer.
Je nespochybniteľné, že bez kultúry by bol ľudský život veľmi jednoalternatívny.
V súčasnosti sa ale veľmi často objavuje názor, že v dôsledku moderných technológii
postupne začíname strácať zmysel pre ocenenie ako našich hodnôt, tak aj kultúry. Je to
skutočne tak?

Moderné technológie sú zaiste veľmi cenným príspevkom, ktorý zjednodušuje náš neraz
veľmi uponáhľaný život v každom smere. Pomáhajú nám pri každodenných povinnostiach
v škole, v práci, doma dokonca aj pri našich cestách. Iba málokto z nás si už dnes dokáže
predstaviť život bez televízora, počítača, inteligentného smartphonu či auta. Jednoducho,
moderné technológie sa stali prirodzenou súčasťou našich životov. Pochopiteľne, na tom, že
využívame tieto vymoženosti 21.storočia nič zlé nie je. Avšak to, čo je nevýhodou
moderných technológii je, že nahradzujú kultúru autentickosti, kultúrou digitálnych médií.
Prečo? Dôvod je jednoduchý. Koľko krát sa Vám stalo, že ste si na miesto návštevy divadla
zvolili radšej pozeranie filmu v pohodlí domova? Chceli ste navštíviť niektorú destináciu ale
povedali ste si, že si ju radšej pozriete na internete a ušetríte peniaze? Chceli ste sa ísť pozrieť
na zaujímavú besedu, ale odradilo Vás množstvo ľudí? Ja sa priznám, že sa mi to veľakrát
stalo. Preto sa snažím využiť každú možnosť na to, aby som navštívila akékoľvek kultúrne
podujatie, pretože viem, že pozeranie filmu doma ma nikdy neobohatí tak, ako návšteva
divadla. Pretože viem, že návšteva umeleckej galérie je neobyčajným zážitkom, ktorý sa
musí precítiť, nie iba pasívne konzumovať.

Aj OZ SAMARIA ponúka možnosť kultúrneho zážitku, kedy 25.4. o 17:30
v Dobrovoľníckom centre v Hlohovci, pripravuje zaujímavú besedu s Karolom Kováčom,
ktorý nám príde porozprávať o tom, ako zvládať stres. Teším sa na toto stretnutie a dúfam, že
sa na ňom stretnem aj s Vami.