Neodmysliteľnou súčasťou adventného obdobia je aj Mikuláš. Ten neobišiel ani OZ Samaria, a tak bol v sobotu 5.decembra v DC Samaria veľmi rušný a veselý deň.

Večierok otvorila Helenka Dzurechová o 17:00 svojim príhovorom, v ktorom vyslovila jedno veľké a úprimné ‘ĎAKUJEM’ všetkým Samaritánom a dobrovoľníkom za to, že v minulosti boli a aj naďalej sú ochotní a schopní podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú.

Svojou prítomnosťou nás poctil aj sám Mikuláš, ktorý chcel tiež odmeniť našich Samaritánov za ich celoročnú dobrovoľnícku činnosť, a to povzbudzujúcimi slovami a symbolickým mikulášskym balíčkom.

Posedenie sa nieslo v uvoľnenej a príjemnej atmosfére plnej nenútenej vravy, ktorá bola podčiarknutá jednoduchou a elegantnou výzdobou. Veľká pochvala patrí našim šikovným kuchárkam, vďaka ktorým sa vzduchom niesla neodolateľná vôňa, evokujúca v našich srdiečkach istú dávku familiárnosti. Napriek tomu, že niektorí sa nemohli dostaviť, stretli sme sa v peknom počte, zabavili sme sa a dokonca sme si aj zaspievali v sprievode našich 2 gitaristov a 1 harmonikára.