Projekt „Tvorivými dielňami k rozvoju komunity znevýhodnených“, ktorý postúpil medzi víťazné projekty, podporila Nadácia SLSP.

Tento projekt má vytvoriť priestor pre sebarealizáciu, relax, sociálne a edukačné aktivity pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Naším cieľom je vytvoriť príjemné a podnetné prostredie, integrovať jednotlivcov, skvalitniť ich život a osobnostný rast. Tento projekt je postavený na spájaní generácií so zreteľom na rozvoj dobrovoľníctva mladých ľudí a teenagerov. Zároveň chceme vytvoriť priestor pre obnovu medziľudských vzťahov, pre vzájomnú komunikáciu a nadviazanie priateľstiev a pocitu spolupatričnosti medzi mládežou.