Detský kútik

Pre deti do 6. rokov je pripravený detský kútik plný hračiek,
zameraný na hravé aktivity, predškolskú prípravu a relaxáciu.

Ponúkame:

  • tvorivé dielne pre deti
  • športové a hudobné aktivity
  • čítanie rozprávok a hranie divadielka
  • aktivity zamerané na rozvoj motoriky a zmyslového vnímania
  • budovanie sociálnych návykov a vzťahu k prírode

Aktivity s deťmi prebiehajú vždy v utorok od 11:00 -13:00 hod a vo štvrtok od 15:00 – 16:00 hod.