Kurz PC pre seniorov

Krátko po otvorení Dobrovoľníckeho centra Samaria bol v jeho priestoroch začatý „Kurz PC pre seniorov“. Tento kurz je určený pre všetkých záujemcov v senioroskom veku, ktorí by sa radi naučili pracovať s počítačom. Obsahovú náplň kurzu tvorí operačný systém Windows 8.1, resp. Windows 7 (verziu OS si zvolí účastník kurzu tak, aby nadväzovala na jeho domáce podmienky), neskôr to bude práca s internetom a tiež práca s elektronickou poštou.
V prípade záujmu o získanie širších vedomostí bude možné získať základné zručnosti pre prácu s textovým editorom a tabuľkovým kalkulátorom. Na kurze sa stretávame jeden krát týždenne na dve hodiny.