zdroj HCtv

Dňa 20. mája 2015 sa po týždňoch práce uskutočnil náš sen otvoriť a sprístupniť svojmu cieľu budovu starej fary v centre Hlohovca na Podzámskej ulici. Členovia nášho združenia, ale aj mnohí dobrovoľníci, odpracovali na úprave priestorov najmenej 1600 hodín.

Práca priniesla do daru ľuďom vynovené centrum. Pri znovuotvorení sa zišli pozvaní hostia na slávnostnej sv. omši, ktorá sa konala vo farskom kostole sv. Michala v Hlohovci, za účasti Mons. Jána Oroscha, ktorý po sv. omši posvätil všetky priestory DC. Súčasťou bola malá recepcia s prehliadkou priestorov.

Príjemným oživením bolo vystúpenie DSDK z Hlohovca, pod vedením Zuzana Hlavienkovej ktorá úryvkom zo života svätice Alžbety Durínskej priamočiaro ukázala ako nebyť slepý k potrebám chorých a biednych.

otvorenieDCS-3.jpgotvorenieDCS-4.jpgotvorenieDCS-1.jpgotvorenieDCS-2.jpgotvorenieDCS-5.jpgotvorenieDCS-6.jpgotvorenieDCS-7.jpgotvorenieDCS-8.jpgotvorenieDCS-11.jpgotvorenieDCS-17.jpgotvorenieDCS-14.jpgotvorenieDCS-15.jpgotvorenieDCS-18.jpgotvorenieDCS-19.jpgotvorenieDCS-20.jpgotvorenieDCS-30.jpgotvorenieDCS-34.jpgotvorenieDCS-9.jpgotvorenieDCS-10.jpgotvorenieDCS-12.jpgotvorenieDCS-13.jpgotvorenieDCS-36.jpgotvorenieDCS-35.jpgotvorenieDCS-38.jpgotvorenieDCS-37.jpgotvorenieDCS-16.jpgotvorenieDCS-39.jpgotvorenieDCS-40.jpgotvorenieDCS-52.jpgotvorenieDCS-22.jpgotvorenieDCS-24.jpgotvorenieDCS-25.jpgotvorenieDCS-29.jpgotvorenieDCS-32.jpgotvorenieDCS-33.jpgotvorenieDCS-47.jpgotvorenieDCS-48.jpgotvorenieDCS-49.jpgotvorenieDCS-50.jpgotvorenieDCS-41.jpgotvorenieDCS-42.jpgotvorenieDCS-43.jpgotvorenieDCS-51.jpgotvorenieDCS-53.jpgotvorenieDCS-54.jpgotvorenieDCS-55.jpgotvorenieDCS-56.jpgotvorenieDCS-57.jpgotvorenieDCS-58.jpg