Podpora aktívneho športovania

Dobrovoľnícke centrum Samaria rozbieha nový projekt, ktorý je podporovaný Grantovým programom Dôvera.

V našom dobrovoľníckom centre aj vďaka tejto podpore vytvárame priestor pre šport. Bude tam ping-pongový stôl a rakety, stolný futbal, basketbalové koše, lopty, volejbalová sieť, žinienky, rebriny….. Tento priestor bude slúžiť zdravým ale i telesne postihnutým ľuďom všetkých vekových kategórií. Taktiež pripravujeme besedy s aktívnymi športovcami aj úspešnými reprezentantmi ako je napríklad pán Riapoš. Chceme spraviť besedu spojenú s workshopom o zdravej životospráve a zdravom životnom štýle za účasti lekára.

Projektom chceme predchádzať kriminalite mladistvých, nežiadúcim patologickým javom a viesť deti a mladých ku športu, zdravej životospráve a zdravému životnému štýlu.

Priestor bude možné navštevovať päť krát do týždňa.

Neváhajte prísť, radi vás medzi nami privítame.