Stretávanie sa rozvedených

Si v ťažkej životnej etape pred rozvodom? rozvedený? rozvedená? alebo rieši niekto z tvojich najbližších, známych… podobné problémy?

Chceš nájsť vo svojom živote pevný bod? Príď medzi nás každý pondelok od 17:00 hod.