Dobré srdce

V máji 2016 začali dobrovoľníci nášho OZ Samaria uskutočňovať pravidelné návštevy seniorov a dlhodobo chorých v projekte „Dobré SRDCE“. Našou návštevnou službou sa snažíme zmierniť ich pocit samoty, opustenosti a nepotrebnosti. Vidíme, že touto aktivitou prinášame pozitívne zmeny do života ľudí, ktorí sa cítia byť na okraji spoločenského záujmu, a preto chceme naďalej rozširovať rady dobrovoľníkov pôsobiacich v našom projekte „Dobré SRDCE“.

Ak si ochotný podeliť sa s kúskom svojho dobrého SRDCA a nezištne venovať hodinku týždenne pomoci ľuďom, ktorí sa cítia byť vo svojom trápení sami, budeme radi ak nás kontaktuješ a pridáš sa k našim dobrovoľníkom projektu „Dobré SRDCE“.

Podstatou projektu je priniesť teplo ľudskej prítomnosti, povzbudenie a útechu v rozhovore pre dlhodobo chorých, starých a opustených formou pravidelných návštev 1 x týždenne.