Dobrovoľnícke centrum Samaria spolu so svojimi dobrovoľníkmi vytvorili projekt na podporu rodiny, ochrany života a rešpektovania ľudskej dôstojnosti každého človeka. Súčasťou tohto projektu bola prebiehajúca súťaž pod názvom NAKRESLI SVOJU RODINU, ktorou sme sa rozhodli uviesť do pozornosti širokej verejnosti spomínanú tému a pripomenúť hodnoty rodiny.

Súťaž pre deti s názvom „Nakresli svoju rodinu“, prebiehala v termíne od 20.-27. 6. 2016. Dobrovoľníci oslovili viacero základných škôl v Hlohovci a Leopoldove, a aj materské škôlky v obci Koplotovce a Jalšové. Deti kreslili obrázky svojej rodiny, ktoré im rodičia podpísali a následne sa z dielok vytvorila výstava v priestoroch Dobrovoľníckeho centra SAMARIA na Podzámskej 4 v Hlohovci, kde bola sprístupnená širokej verejnosti počas troch dní. Každý návštevník výstavy dostal malú odmenu a nikto neodišiel bez „všimného“.

Počas prehliadky výstavy rodičov, babičiek, mamičiek a pani učiteliek si deti mohli kresliť na dvore Dobrovoľníckeho centra Samaria ďalšie obrázky a osviežiť sa príjemne chladenou citronádou. Rodiny ktoré navštívili výstavu, boli zaradené do zlosovania o vstupenky.

Veľmi pekne ďakujeme sponzorom, ktorí našu akciu podporili: PSA Peugeot Trnava, Kúpalisko Hlohovec, Chata Inovec Jalšové, Sedavá fontána Koplotovce, Mestské kultúrne stredisko Hlohovec.

Víťazom, rodinám Blaškovej, Toráčovej, Hamadovej, Ružičkovej a Zavadilovej srdečne gratulujeme!

Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili a svojimi obrázkami potešili nielen svojich rodičov, návštevníkov výstavy, ale všetkých nás, ktorí sme výstavu pripravovali. Každý obrázok bol jedinečným svedectvom vzťahu dieťaťa k svojej rodine a tiež čitateľnou výpoveďou fungovania našich rodín.

DSCN3547u.jpgDSCN3524u.jpgDSCN3533u.jpgDSCN3539u.jpgDSCN3544u.jpgDSCN3545u.jpg