Nakresli svoju rodinu

Dobrovoľníci nášho DC Samaria organizujú v termíne od 20.-27. 6. 2016 súťaž pre deti s názvom „Nakresli svoju rodinu“. Úlohou detí je vytvoriť obrázok svojej rodiny, dať obrázok podpísať rodičom a odovzdať ho v škole, či škôlke, ktoré sa zapojili do našej súťaže, prípadne obrázky môžete odovzdať aj v našom DC SAMARIA. Všetky výtvarné dielka si môžete prísť pozrieť na VÝSTAVU do Dobrovoľníckeho centra SAMARIA na Podzámskej 4 v Hlohovci.

Výstava bude sprístupnená verejnosti v dňoch 29.6. – 1.7.2016 od 13.00 – 17.00 hod.
Srdečne Vás pozývame!

Rodičia, príďte s detičkami prezrieť si ich výtvory a zároveň prevziať sladkú odmenu. Odmenené budú všetky práce!!!
Tešíme sa na Vás!!!