Prednášky a formácia

Pravidelne, jedenkrát do mesiaca sa samaritáni – dobrovoľníci stretávajú na prednáške spojenej s workshopom, ktoré vedie Mgr. Marta Klenovská.
Témy prednášok sú zamerané na formáciu dobrovoľníkov v ich službe.
Pre veľký záujem dobrovoľníkov, budeme v prednáškach aktívne pokračovať aj v roku 2016.

Martuške chceme vyjadriť poďakovanie za jej čas a námahu, ktorú si veľmi vážime. Ďakujeme