V apríli sme pripravili prezentáciu o dobrovoľníctve a aktivitách v Dobrovoľníckom centre Samaria pre študentov Obchodnej akadémie v Hlohovci.

Prezentácia v OA

Ďakujeme vedeniu školy za prijatie a ústretovosť.

Dúfame, že sme študentov oslovili a veríme, že príjmu naše pozvanie stať sa dobrovoľníkmi.