Spolu tvoríme Komunitnú záhradu

Občianske združenie Samaria s podporou Nadácie Poštovej banky spúšťa nový projekt – „Komunitná záhrada ako miesto prijatia pre všetkých“.

Hlavným zámerom nášho projektu je vytvorenie príležitosti pre stretávanie sa a spájanie generácií v „Komunitnej záhrade“, ktorá vznikne v exteriérových priestoroch Dobrovoľníckeho centra na Podzámskej ulici 4 v Hlohovci. Toto miesto chceme sprístupniť všetkým generáciám a ponúknuť možnosť relaxácie, oddychu, spoločného stretávania sa a nadväzovania kontaktov i kultúrneho vyžitia pre ľudí v našom meste.

Vo vytvorenej Komunitnej záhrade nájdu miesto mnohé kvalitné voľnočasové aktivity, vedené dobrovoľníkmi, pre ľudí všetkých vekových kategórií, aj zo sociálne slabšieho prostredia. Bude tu čitáreň, terasa pre priateľské posedenie, rozprávkový kútik pre mamičky s deťmi, plánujeme organizovať premietanie pod hviezdami, záhradné predstavenia, či koncerty…

Komunitnú záhradu vytvárame prácou dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií.
Pozývame aj TEBA:

  • Nájdi u nás svoj priestor na sebarealizáciu a dobrovoľníctvo,
  • Príď a ponúkni svoje nápady a kúsok voľného času
  • Využi túto jedinečnú možnosť výmeny znalostí, vedomostí, skúseností a zručností medzi jednotlivými generáciami v našej komunite