Zoznamovacia hodina Výtvarného kurzu

V stredu 4. mája 2016 sa v príjemnom, tvorivom prostredí našej zimnej záhrady uskutočnila prvá „zoznamovacia“ hodina Výtvarného kurzu.

Na tento kurz sa môžete ešte stále prihlásiť! Tešíme sa na Vás.