Pri príležitosti Dňa matiek v mesiaci máj sa dostalo úcty a pozornosti aj našim dobrovoľníčkam zo Samarie, ktoré si vzorne a s láskou plnia i úlohu matky vo svojich rodinách.
O krátky program sa postarali mladí tinegeri zo Samarie.