OZ Samaria spolu s dobrovoľníkmi prináša svojim klientom aj v zimnom období rôzne aktivity, pri ktorých sa klienti zdokonaľujú nielen v zručnosti ale si rozvíjajú a upevňujú aj vzťahy medzi sebou navzájom a zažívajú pocit užitočnosti. Jednou z takých aktivít je i výroba krmítiek pre vtáčikov.

Vlastnými rukami urobiť krmítko alebo búdku……
V Tvorivých dielňach DC Samaria sme túto výzvu prijali a dali sme sa do práce. Prvé krmítka sú na svete.
OZ Samaria v Tvorivých dielňach spolu s dobrovoľníkmi vytvára pre svojich klientov priestor na aktívny a plnohodnotne prežitý voľný čas.

Príďte aj vy medzi nás.