Katolícke hnutie žien Slovenska pripravilo pre ženy seminár s názvom JA NA CESTE…, alebo BYŤ SEBA-VEDOMÁ ŽENA. Seminár sa konal sobotu dňa 29.4.2017 v priestoroch DC Samaria, Podzámska 4, Hlohovec.

Semináre sú určené pre ženy rôznych vekových kategórií a z rôznych prostredí. Aktualizujú sa podľa potrieb žien v danom čase. Jedným z tajomstiev úspechu tejto koncepcie je, že sa zakladá na biblickom obraze človeka. Program je orientovaný na ženy a ich osobnostný a spoločenský rast. Cieľom seminára, ktorého sa zúčastnili ženy v Dobrovoľníckom centre Samaria bolo vzájomne sa spoznať a nájsť spojnice k problémom, spoznať a formulovať želania a potreby, rozlíšenie medzi osobným želaním a prianím celej rodiny, zadefinovať pojmy identita, sebapoznanie, sebaprijatie, sebavedomie…

Prežili sme spoločne krásny a požehnaný čas. Tešíme sa na ďalší modul seminára, ktorý prebehne v júni 2017.