Pri príležitosti svetového Dňa sociálnej práce sme sa zúčastnili na X. ročníku konferencie pod názvom ,,Dobrá prax – naša inšpirácia“, ktorú organizoval Trnavský samosprávny kraj a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Konferencia sa uskutočnila dňa 20.marca 2018 v Trnave.

Účastníci mali možnosť prezentácie svojich výrobkov.