Ako každý rok aj tento nebol výnimkou, sa dobrovoľníci OZ SAMARIA stretli na predvianočnom stretnutí so sv. Mikulášom v DCS na Podzámskej č.4 v Hlohovci.
Sv. Mikuláš odmenil 51 dobrovoľníkov, za ich dobrovoľnícku aktivitu počas celého roka. Všetci  dostali  mikulášsky balíček, ale odmena zo vzájomného stretnutia bola oveľa väčšia. Naše dobrovoľníčky napiekli koláčiky, navarili divinový guláš a pripravili krásne a chutné pohostenie. Pri vianočnom stromčeku nechýbala dobrá nálada, vrelé objatia, priateľské rozhovory , ale aj gitara, spev a vrúcne stisky rúk. Medzi dobrovoľníkmi boli aj zástupcovia OZ SAMARIA v Bratislave, ktorí rozšírili rodinu samaritánov aj v bratislavskom regióne.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom OZ SAMARIA aj tím, ktorí sa nemohli stretnutia zúčastniť, za ich obetavú dobrovoľnícku prácu na úkor svojho času a bez nároku na odmenu, bez ktorej by mnoho ľudí v núdzi nedostalo, radu, pomoc, povzbudenie, ochranu…..
Nech túto službu  všetkým odmení  dobrý Boh a nech ich žehná.