Posilniť a prehĺbiť vzťah v manželstve…
– starostlivosť o deti bude zabezpečená.

Bližšie informácie: samaria.centrum@gmail.com, 0911 132 828