„Rorátne raňajky v Samarii“

      Adventný čas je časom očakávania a naše očakávanie by malo byť aktívne. Naše srdce túži po Bohu a my musíme mať odvahu pripraviť cestu Pánovi, ktorý prichádza. Odvahu premáhať svoje vlastné slabosti, zvíťaziť nad sebou a svojou pohodlnosťou.

      Roráty,  sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“. Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta.  Naši predkovia chodili do kostola s lampášmi, ktorými si svietili na cestu a ktoré ich doviedli do cieľa.

       Týmto pozývame všetky deti prežívať adventné očakávanie účasťou na sv. omšiach v kostole sv. Michala v Hlohovci každú decembrovú stredu. Po sv. omši budeme radi ak navštívite Centrum Samaria, Podzámska 4, kde sa môžete zúčastniť rorátnych raňajok.

Všetci ste vítaní!

Tešíme sa na Vás