Zámerom nášho projektu OZ SAMARIA a Trnavského samosprávneho kraja je vytvoriť platformu pre panelovú diskusiu s osobnosťami z jednotlivých oblastí spoločenského a vedeckého života. Súčasne projekt prezentuje a podporuje medzigeneračný dialóg,  ktorý umožňuje nielen prezentovať  hodnoty minulosti, ale tiež participáciu a zdieľanie duchovných hodnôt a kultúrnych aktivít v našom regióne.
Aktivity uvedeného projektu prebiehajú raz mesačne, vždy v niektorý štvrtok formou panelovej diskusie s odborníkmi.
Informácie o jednotlivých stretnutiach sú uverejnené na webe a Facebooku OZ SAMARIA, alebo na nástenke budovy.
Diskusia s Karolom Kováčom, ktorý nám prišiel porozprávať o strese a Diskusia s Renátou Ocilkovou o rodovej rovnosti