Dňa 14.4.2019 sa v priestoroch Dobrovoľníckeho centra SAMARIA v Hlohovci  konalo charitatívne podujatie „Pôstna polievka“, na ktorej spolupracovalo Občianske združenie SAMARIA a Rímskokatolícka  farnosť Hlohovec.  Napriek tomu, že podujatie „Pôstna polievka“ sa v našom meste konalo po prvýkrát, zaujalo množstvo návštevníkov, ktorí sa rozhodli prísť ochutnať našu pôstnu polievku,  a tým  pomôcť  matkám s deťmi v krízových situáciách.

Pôstna polievka bola veľmi milou a obohacujúcou akciou, ktorou sme sa rozhodli „Podeliť sa…“ . Zmyslom tejto charitatívnej akcie je odoprieť si tradičný nedeľný obed a v jeho hodnote pomôcť ľuďom, ktorí to viac potrebujú.

Podarilo sa nám zrealizovať toto krásne podujatie vďaka  našim dobrovoľníkom, ktorí  polievku uvarili, pripravili, vyzdobili priestory a obsluhovali tak, aby sa každý cítil pozvaný. Podarilo sa  vyzbierať 574, 70€.  Chceli by sme preto vyjadriť vďačnosť všetkým ľudom , ktorí sa rozhodli prísť a podporiť túto výnimočnú akciu.