Vo štvrtok 6.júna bola u nás v Samarii hosťom v rámci cyklu Štvrtok večer s… pani Renáta Ocilková. Prednášala na tému Rodová rovnosť a jej dopad na naše rodiny. Po prednáške nasledovalo osobné, dojemné, no zároveň veľmi povzbudivé svedectvo o uzdravení z rakoviny. Môžeme objektívne povedať, že prednáška hostí veľmi zaujala, po nej sa rozbehla živá diskusia. Rovnako svedectvo pani Ocilkovej nezostalo bez odozvy.
Ďakujeme nášmu vzácnemu hosťovi, dobrovoľníkom, ktorí sa opäť skvele postarali o pohostenie a celkový priebeh stretnutia a samozrejme všetkým vám, ktorí ste prišli.