Dňa 30.12.2018 sa už desiatykrát vo Františkánskom kostole všetkých svätých  v Hlohovci uskutočnil Vianočný benefičný koncert.
Loď františkánskeho kostola sa do posledného miesta naplnila divákmi, ktorí si prišli vo sviatočný čas vypočuť vianočné melódie v podaní viacerých profesionálnych hudobníkov a Zmiešaného zboru pri františkánskom kostole v Hlohovci pod vedením dirigenta a hudobníka Michala Vavru.
Výťažok z koncertu vo výške 1246,90 € bude použitý na pomoc pre ľudí v núdzi.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.